Туризъм Приключения

Адреналин

Select your language:

Времето Врацапрогноза за гр. Враца


място за вашата реклама

________________


Полезни връзки

планинска спасителна служба
БФ Спелеология


Спортни магазини

t

t

t

t

Гласувай те за нас !

Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!!

Гласувай за мен в BGTop100.com

Гласувай за тази страница в Българския ТОП

Елате в .: ad.mobiletomania.com :. Класацията на българските сайтове, гласувайте за този сайт!!!

Гласувайте за Туризъм и приключения със Спелеоклуб Веслец Враца в BGTOPSITES.COM

RealTop.net


Гласувайте за  в Топ Сайтовете в БГ събрани на едно място - Bg Top Sites - .:Българския (БГ) Онлайн каталог на Най-добрите сайтове:..:Bulgarian (BG) Online catalog of Top Sites:.Най-добрите сайтове - музика mp3, бг топ, сайтове за музика, категории, търсачки, климатици Ва

Наши приятели

Спортен клуб по моторно и безмоторно летене Околчица Враца
място за вашата реклама

________________
Пешеходен туризъмvraca karta tyrizam

Туристически маршрут „Планинарство за начинаещи"


Време за преминаване на маршрута: 3 часа Маршрутът е изграден в м. Леденика и започва непосредствено до ресторанта на комплекса. По него на подходящо оформени табла са обхванати основни теми, които дават минимум знания за приятното и безопасно пребиваване в планината. Това е информация за техниката на ходене и организацията на движението, екипировката, видовете биваци, туристическата маркировка, начални познания по топография и метеорология, опасностите в планината и оказването на първа помощ. Маршрутът е наситен с красиви гледки и възможности за наблюдение на редки представители на флората и фауната. По него са изградени места за почивка и зона за пикник с чешма. Трасето е маркирано с лятна и зимна маркировка.

Познавателен маршрут "Карст и биологично разнообразие"

Време за преминаване на маршрута: 2 часа Маршрутът е изграден в непосредствена близост до пещера Леденика и Посетителски център "Прилепа". При преминаване¬то по трасето посетителите се запознават с повърхностните кар¬стови форми, характерната флора и фауна и връзката по¬между им. На подходящи табла е поднесена информация за резерват "Врачански карст", по чиято граница се преминава, надземните и подземни карстови форми, специфичната флора и фауна и опознаването на карстовите масиви. По трасето са разположени места за отдих.

"В света на екологията"

Време за преминаване на маршрута: 2,5 часа Маршрутът е изграден в комплекс "Горски дом" като тренинг пътека за ученици, проявяващи интерес към природонаучна дейност. По трасето са монтирани табла запознаващи посетителите с базисни понятия на науката екология. Постигната е интересна форма на поднасяне на информацията и е намерен баланс между интерпретацията на част от парковата територия и екологията в практично-приложния й аспект. Маршрута преминава през участъци с различни типове гора, красиви местности и е съчетан с интересни елементи от парковата инфраструктура.

Горска пътека на приказките

Време за изминаване на маршрута - 2 часа. Горската пътека на приказките е маршрут, предназначен за най-малките туристи от 5 до 10 годишна възраст. Маршрутът насочва вниманието на децата към националните ценности, част от които е българската народна приказка. Самата разходка в истинска гора допринася за приказната атмосфера. За да оживеят приказките и стихчетата в съзнанието на децата, по Горската пътека те срещат любимите приказни герои, предимно горски обитатели - минават през истински лабиринт, стигат до къщата на Баба Яга, слушат горски концерт... Горска пътека на приказките - една разходка в гората изпълнена с приказна атмосфера. По горската пътека ще срещнете любими приказни герои - горски обитатели, ще минете през истински лабиринт, ще преживеете много изпитания и изненади, ще слушате горски концерт. В края на приключението ще разберете, че любовта, красотата и поезията винаги побеждават.

Врачанска екопътека гр. Враца - с. Згориград - в. Боров камък -х. Пършевица

Време за преминаване на маршрута: 3 часа Маршрутът започва от Дома на туриста, преминава през прохода Вратцата и се­ло Згориград. След селото по асфалтов път се достига м. Лагера, където е входа на екопътеката. Маршрута следва каньона на р. Лева и съчетава в себе си атрактив­ни елементи от живата и не­живата природа. Шест дър­вени моста, множество стъл­би и каменни стъпала, раз­положени от двете страни на реката отвеждат до водопа­да Боров камък - 63 м. Пъ­теката преминава зад вод­ната завеса, изкачва се по стръмната скала до горната част на водопада и излиза на красива поляна. От там вдясно, по стръмна пътека, през вековна букова гора се достига шосето в м. Червения завой, от където на 30 мин. се намира х. Пършевица.

гр. Враца - м. Гарванец - м. Кравя - х. Леденика.

Изходен пункт: гр. Враца Време за преминаване на маршрута: 2 часа Маршрутът започва от Дома на туриста. Върви се по шосе­то за село Згориград и след около 15 минути се достига про­хода Вратцата. Непосредствено след прохода се тръгва вдяс­но по шосето за м. Леденика. Пътеката преминава през стара каменна кариера и се изкачва стръмно, пресичайки серпентини-те на шосето до беседката в долната част на хребета Гарва­нец. Маршрутът продължава по добре очертана камениста пъ­тека до м. Гарванешки камък, откъдето се открива чудесна гледка към долината на река Лева. След изкачването се пре­минава зад кошарите в м. Кравя, пресича се шосето и по стар римски път в ляво за около 20 мин. се достига хижа Леденика.

гр. Враца - м. Локумчето - м. Кравя - х. Леденика

Изходен пункт: гр. Враца Време за преминаване на маршрута: 3 часа Маршрутът започва от Дома на туриста. Върви се по шосе­то за село Згориград и след прохода Вратцата се поема вдяс­но по шосето за м. Леденика. След първия остър завой се отби­ва в ляво, по добре очертан коларски път. Маршрута премина­ва в планинска пътека, която отново се връща на шосето. На следващия остър завой пътеката се отклонява в ляво, премина­ва през дере с течаща вода и през красива букова гора се из­качва по хребета Локумчето, достигайки отново шосето. След около един километър по шосето в дясно, по дере се достига Трудовашката чешма. От чешмата движейки се нагоре, се пре­сичат серпентините на шосето и се достига разклона за хижа Леденика и хижа Пършевица. Поема се по шосето в дясно и през м. Кравя и стария римски път след около 40 минути се достига хижа Леденика.

гр. Враца - м. Учителски колонии - Замбина могила - х. Пършевица

Изходен пункт: гр. Враца Време за преминаване на маршрута: 3 часаДо разклона за х. Пършевица и х. Леденика се ползва описаният Маршрут гр. Враца - м. Локумчето . От разклона се тръгва по шосето в ляво, преминава се край почивни станции и се отбива в дясно по доб­ре маркирана пътека. Маршрутът пресича серпентините на шо­сето, изкачва Замбина могила, връща се отново на шосето по което се достига вила Горски дом, м. Каличина бара и хижа Пършевица.

Бистрец - м. Влайна - х. Леденика

Изходен пункт: кв. Бистрец Време за преминаване на маршрута: 2,5 часа Частта на маршрута, преминаваща през резерват "Врачанс­ки карст" е обявена за пътека за посетители от Министъра на околната среда и водите със Заповед № РД-928/07.09.2004 г. Маршрутът започва от Помпена станция на ВиК - Враца в квартал Бистрец. Върви се по широка пътека в западна посока към далекопровод високо напрежение, след което пътеката следва самия далекопровод, преминава се през стеснено карстово дере, оградено от двете страни с подобни на ритли ребра. В горната си част пътеката излиза от резервата в м. Костова ли­вада и се слива с туристически маршрут "Планинарство за на­чинаещи" в местността Влайна. При съединяването на двете пътеки се тръгва вляво (обратно на посоката на туристическия маршрут) към нискостоящ пре­вал, следвайки далекопроводните стълбове и след около 20 минути се достига хижа Леденика.

гр. Враца - в. Скакля - м. Патлейна - м. Избата - х. Околчица

Изходен пункт: гр. Враца Време за преминаване на маршрута: 3 часа Маршрутът започва от улицата зад Противопожарната служба. В края на града по пътека се достига изоставена ка­менна кариера. Пътеката криволичи между скалите в дъното на долината до подножието на водопада Скакля. Следва мно­го стръмен участък в ляво, по който за около 40 минути се дос­тига горната част на скалния венец, откъдето се открива една от най-хубавите панорами на града и Врачанското поле. Про­дължава се вдясно, през карни полета и се излиза на обширни пасища в м. Патлейна. Маршрутът продължава в югоизточна посока по коларски път, който води до малка височина с разк­лон на туристически пътеки. Продължава се в ляво по пътя и през местностите Царево ливаге, Избата и Клено се достига шосето от където в ляво на 10 минути е хижа Околчица.

гр. Враца - кв. Медковец - м. Женската вода - х. Околчица

Изходен пункт: гр. Враца Време за преминаване на маршрута: 3 часа Маршрутът започва от центъра на кв. Медковец. Върви се нагоре и след крайните къщи се завива в ляво, пресича се Медковски дол и се излиза в долната част на каменист коларски път с много серпентини. Пътя се пресича от преки пътеки и изли­за на теснината под в. Света гора, преминава покрай няколко кошари и достига до карстов извор в м. Женската вода. Мар­шрутът продължава в източна посока през борова гора и излиза на коларски път в м. Царево ливаге, откъдето в ляво през местностите Избата и Клено се достига хижа Околчица.

Път на Ботевата чета гр. Враца - м. Йолковица - х. Околчица

Изходен пункт: гр. Враца, бившия Химкомбинат Време за преминаване на маршрута: 3 часа Маршрутът е част от Мемориален комплекс "Ботев път". Ботевата алея започва от Козлодуйския бряг, преми­нава през Крушов баир, Матеев геран, Поповото ханче в с. Бутан, Рашково бърдо, Гърбавия мост, м. Прапора, селата Алтимир, Добролево, Борован, Баница и през Милин камък и Вес­лец достига подножието на Врачанс­кия Балкан. След като пресече шосето Враца - София, източно от града, маршрутът преминава край стари варници и започва стръмно да се из­качва. След няколко серпентини се достига малка терасовидна поляна -м. Курдовица. След още около 20 минути изкачване, се достига голяма поляна - м. Таушаница. Пътеката криволичи между скалите, край малко поточе и достига до извора Лесковото кладенче, откъдето след кратко, много стръмно изкачване се достига м. Царево ливаге. От това място се открива гледка към местностите Качул, Изба­та, Йолковица и Околчица. В м. Избата е последната нощув­ка на традиционния поход Козлодуй - Околчица. По каменист коларски път за около 30 минути през м. Йолковица, където е лобното място на Христо Ботев се достига х. Околчица.