Туризъм Приключения

Адреналин

Select your language:

Времето Врацапрогноза за гр. Враца


място за вашата реклама

________________


Полезни връзки

планинска спасителна служба
БФ Спелеология


Спортни магазини

t

t

t

t

Гласувай те за нас !

Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!!

Гласувай за мен в BGTop100.com

Гласувай за тази страница в Българския ТОП

Елате в .: ad.mobiletomania.com :. Класацията на българските сайтове, гласувайте за този сайт!!!

Гласувайте за Туризъм и приключения със Спелеоклуб Веслец Враца в BGTOPSITES.COM

RealTop.net


Гласувайте за  в Топ Сайтовете в БГ събрани на едно място - Bg Top Sites - .:Българския (БГ) Онлайн каталог на Най-добрите сайтове:..:Bulgarian (BG) Online catalog of Top Sites:.Най-добрите сайтове - музика mp3, бг топ, сайтове за музика, категории, търсачки, климатици Ва

Наши приятели

Спортен клуб по моторно и безмоторно летене Околчица Враца
място за вашата реклама

________________
Врачанската планина е една от най-интересните земеповърхни форми, ясно открояваща се от останалите дялове на Западна Стара планина и Предбалкана. С многообразието от скални венци, заоблени върхове, долини, свдловини, въртопи, понори и други форми, както и със сравнително голямата разлика в надморската височина ( от 200 до 1482 м) и разнообразна широколистна и иглолистна растителност, допринася за съществуването на богата херпетофауна. До този момент са установени 23 вида земноводни и влечуги, обитаващи територията на Парка. Това представлява 44% от херпетофауната на България. Въпреки благоприятното разположение на района, Врачанската плоанина е сравнително слабо изследвана в това отношение. На територията на Парка се срещат следните видове земноводни и влечуги ( редки и защитени ): - Дъждовник (Salamandra salamandra) - Голям гребенест тритон (Triturus cristatus) - Малък обикновен тритон (Triturus vulgaris) - Кафява крастава жаба (Bufo bufo) - Зелена крастава жаба (Bufo viridis) - Шипобедрена костенурка (Testudo graeca) - Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) - Смок мишкар (Elaphe longissima) - Голям стрелец (Coluber jugularis) - Пепелянка (Vipera ammodytes)